Home

De Vos, Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie

“Hulp met Hoofd en Hart”

Het motto van de praktijk is “Hulp met Hoofd en Hart”. Dit omdat mensen niet alleen beter worden van een inhoudelijk correcte behandeling, maar ook van het feit dat de hulpverlener echt betrokken is.

Het betreft een kleinschalige praktijk die is gestart in februari 2010. De praktijk wordt gevoerd door mevrouw E.J.M. de Vos, psychiater en psychotherapeut, waardoor u altijd te maken hebt met dezelfde behandelaar.

De praktijk is bedoeld voor volwassenen en senioren met uiteenlopende psychiatrische problemen. Bijvoorbeeld stemmingsstoornissen, trauma, slaapproblemen en leren leven met verlies, anders zijn of beperkingen.

Het is belangrijk dat uw probleem te behandelen is zonder de hulp van een verpleegkundige, psycholoog of dagbehandeling en kliniek. Uw huisarts kan dit goed inschatten. En de huisarts kan altijd voorafgaand aan de verwijzing even met mij overleggen. Want het is namelijk noodzakelijk dat u verwezen wordt door de huisarts i.v.m. de vergoeding door de ziektekostenverzekeraar.

Bij het overleg voorafgaand aan de verwijzing krijgen u en de verwijzer te horen wat de wachttijd is voordat u in deze praktijk kunt beginnen. Heden is er geen ruimte voor nieuwe cliënten.

Over de behandelaar

Els de Vos is geboren en getogen in Friesland.
Vanwege het bijzondere Maastrichtse onderwijssysteem is zij in 1982 in Maastricht geneeskunde gaan studeren.
Vanaf 1989 werkt zij in de psychiatrie. In 1998 rondde zij in Tilburg de opleiding tot psychiater af met als afstudeeronderwerp EMDR. Dit is een techniek om sneller traumatische herinneringen te verwerken.
Zij heeft daarna lang in de ouderenpsychiatrie gewerkt. Met plezier omdat ouderenpsychiatrie een heel breed vakgebied is. Nog steeds vindt zij het een uitdaging om niet alleen psychiatrisch en psychotherapeutisch naar een cliënt te kijken, maar ook op het lichamelijke vlak actief mee te denken.