Bijna Dood Ervaringen

“Een op 25 mensen krijgt te maken met een BDE in zijn leven.”

De laatste tijd wordt er de nodige aandacht besteed aan bijna doodervaringen (BDE) en de impact die dit heeft op het verdere leven van de betrokkene.

Minstens een op 25 mensen krijgt te maken met een BDE in zijn leven. Dit kan gebeuren bij een levensbedreigend lichamelijk lijden, maar ook tijdens bijvoorbeeld een depressie, meditatie of bijna ongeluk. Meestal betreft het mooie ervaringen. Echter ook angstaanjagende ervaringen komen voor.

Hierna verandert er veel in het leven van de persoon die een BDE meemaakt. Men heeft vaak heimwee naar de mooie plek waar men geweest is. Zeker als je weer in een gehavend lijf met veel pijn terecht komt. In de omgeving wordt de ervaring vaak afgedaan als hallucinatie, van de narcose etc. Dit terwijl de BDE voor de BDE-er echter dan echt is. Dat mensen uit de omgeving niet willen luisteren en het gebeuren bagatelliseren leidt vaak tot eenzaamheid en depressies.

Na de BDE is men vaak niet meer bang voor de dood. Ook worden wereldse zaken veel minder belangrijk en wordt men spiritueler en soms zelfs paranormaal gevoelig. Dit leidt nogal eens tot verwijdering in de relatie. En volgens de literatuur zelfs in de helft van de gevallen tot echtscheiding.

Een BDE is geen ziektebeeld, maar een intense en levensveranderende ervaring. Deze ervaring kan wel leiden tot psychische problemen. Desgewenst kan de BDE-er in contact worden gebracht met lotgenoten.